Interpelacja poselska – jedna z form polskiej kontroli parlamentarnej.

Polega na wystosowaniu pisemnego pytania przez posła na Sejm RP (poprzez Marszałka Sejmu RP) do Prezesa Rady Ministrów lub konkretnego ministra. Interpelacja daje członkom parlamentu prawo do składania zapytania w każdej sprawie, prawo żądania odpowiedzi i prawo wyciągania z nich wniosków. Pytanie powinno zawierać także krótkie przedstawienie stanu faktycznego sytuacji, do której się odnosi. Na interpelację odpowiedź musi być udzielona w określonym terminie (21 dni); jest możliwe przeprowadzenie nad nią debaty parlamentarnej.

Zapytanie poselskie – jedna z form polskiej kontroli parlamentarnej.

Polega na skierowaniu pisemnego zapytania przez posła lub grupę posłów na Sejm RP do rządu lub konkretnego ministra, do prezesa NIK lub do prezesa NBP. Istnieje ustawowy obowiązek udzielenia na nie odpowiedzi pisemnej w terminie 21 dni. W odróżnieniu od interpelacji poselskiej, zapytanie nie może być połączone z debatą.
 
 
Poseł Paweł Olszewski znajduje się w ścisłej czołówce posłów zadających pytania Ministrom z Prawa i Sprawiedliwości w tej kadencji sejmu. Interpelacje dotyczą miasta Bydgoszczy jak i spraw ogólnokrajowych. Wszystkie Zapytania i interpelacje dostępne są na stronie Sejmowej oraz zamieszczone poniżej w linkach.
 
Zgłoszone interpelacje, którym nadano bieg dostępne są tutaj.
Zgłoszone zapytania, którym nadano bieg dostępne są tutaj.  
 
 
Wszelkie prośby o skierowanie interpelacji poselskich prosimy składać na adres e-mail.  
(c)2017, Biuro Poselskie Pawła Olszewskiego