Data i miejsce urodzenia: 11 grudnia 1979 r. w Bydgoszczy
  
 
Od XI 2005 - Poseł na Sejm RP
 
 
VIII Kadencja:
 
- Przewodniczący Komisji Infrastruktury
 
VIII Kadencja:
 
- Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury,
- 02.12. 2017 r. Wybrany ponownie na Przewodniczącego Bydgoskiej Platformy Obywatelskiej
 
VII Kadencja:
 
V - XI 2015  - Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Pełnomocnik Rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego 
 
Podstawowe obowiązki:
 
W imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:
- Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad;
- Głównym Inspektorem Transportu Drogowego;
- Instytutem Transportu Samochodowego;
- Transportowym Dozorem Technicznym;
- Instytutem Badawczym Dróg i Mostów.
  
Z upoważnienia Ministra:
- Występuję o nadanie odznaczeń państwowych, oraz nadaje i wręcza honorowe odznaki resortowe. 
  
Nadzoruje merytorycznie:
- Departament Dróg i Autostrad;
- Departament Transportu Drogowego;
- Departament Budżetu Infrastruktury;
- Sekretariat Krajowej Rady bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
  
Podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:
- dróg i autostrad; transportu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- opracowania i realizacji budżetu państwa.
  
Jako Pełnomocnik Rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego dodatkowo zajmuje się analizą i wdrążeniem zaleceń i rekomendacji wynikających z przeglądu istniejących obecnie:
 1) struktury instytucjonalnej zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego,
 2) systemu finansowania działań w tym zakresie, 
 3) systemu kształcenia dzieci i młodzieży, 
 4) systemu badań wypadków w transporcie i w ruchu drogowym.
 
- Wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Służb Specjalnych,
- Członek Komisji Spraw Wewnętrznych,
- Członek Komisji Kultury i Środków Przekazu,
- Członek Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich,
- Zastępca przewodniczącego Delegacji Parlamentarnej RP do Zgromadzenia Parlamentarnego rady Europy 
 
VI Kadencja:
 
- Rzecznik prasowy Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej,
- Wiceprzewodniczący Komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych  projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego,
- Członek Komisji Skarbu Państwa,
- Członek Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych,
- Przedstawiciel delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Unii  Zachodnioeuropejskiej,
- Członek Komisji Gospodarki,
 
V Kadencja:
 
- Członek Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych,
- Wiceprzewodniczący Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia  poselskiego projektu ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach  handlowych
- Członek Podkomisji nadzwyczajanej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o podatku od samochodów.
 
 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
 
Od VI 2004 - Dyrektor Finansowy, Prokurent Skraw-Mech Sp. z o.o., członek grupy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 
Podstawowe obowiązki:
- Sporządzanie okresowych planów i kosztów finansowych firmy;
- Prowadzenie polityki finansowej firmy oraz nadzór nad jej realizacją przez komórki organizacyjne;
- Ustalanie wielkości i struktury budżetu firmy;
- Prowadzenie okresowych analiz i sprawozdań dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej;
- Kontrola zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonana budżetu i ich analiz;
- Współpraca z instytucjami finansowymi;
- Zapewnienie środków pieniężnych niezbędnych do finansowania bieżącej działalności;
- Wyrażanie opinii w sprawie ekonomicznych i finansowych skutków zawieranych przez firmę umów.
 
2003 - 2004 - Menedżer Exportu, Dział Sprzedaży Exportowej, Bydgoskie Fabryki Mebli SA, Grupa Schieder
 
Podstawowe obowiązki:
- Budowa sieci sprzedaży mebli (kluczowych klientów) na rynku niemieckim;
- Negocjacje handlowe z kluczowymi klientami;
- Współtworzenie strategii sprzedaży exportowej;
- Analiza docelowych rynków;
- Stała współpraca z odbiorcami zagranicznymi;
- Monitorowanie działań konkurencyjnych firm meblowych;
- Analiza składanych reklamacji;
- Uczestnictwo i przygotowywanie międzynarodowych targów meblowych;
- Logistyczne zabezpieczenie zagranicznych wyjazdów;
- Raportowanie do dyrektora działu sprzedaży exportowej.
 

WYKSZTAŁCENIE:
 
1998 – 2003 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Kierunek Zarządzanie i Marketing na Wydziale Prawa i Administracji
- Seminarium magisterskie z zakresu Ekonomii i Polityki Ekonomicznej
 
1994 – 1998 - I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Bydgoszczy
 - Profil ekonomiczno - prawny
 
 
ZAINTERESOWANIA:
 
tenis, narciarstwo, gra na gitarze elektrycznej, muzyka, literatura, malarstwo
(c)2017, Biuro Poselskie Pawła Olszewskiego