Interpelacje poselskie dotyczące Bydgoszczy

 
Poniżej znajdą Państwo Interpelacje posła Pawła Olszewskiego dotyczące miasta Bydgoszczy.  Po kliknięciu w numer interpelacji zostaną Państwo skierowani do strony zawierającej treść interpelacji oraz odpowiedzi odpowiednich ministrów do których były kierowane zapytania.
 
 
Interpelacja nr 15989 do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie sukcesywnie pogarszającego się połączenia Bydgoszczy z Warszawą środkami transportu kolejowego
Interpelacja nr 15988 do ministra rozwoju w sprawie przywrócenia połączeń lotniczych na trasie Bydgoszcz - Warszawa oraz planów Polskich Linii Lotniczych LOT względem Portu Lotniczego Bydgoszcz
Interpelacja nr 14584 do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie nieuwzględnienia budowy trasy S10 Toruń - Bydgoszcz w "Programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023
Interpelacja nr 10308 do ministra rozwoju w sprawie przywrócenia połączeń lotniczych na trasie Bydgoszcz - Warszawa
Interpelacja nr 9959 do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie budowy drogi S10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń
Interpelacja nr 6780 do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie połączenia pociągowego na trasie Bydgoszcz - Szczecin - Bydgoszcz
Interpelacja nr 6577 do ministra sportu i turystyki w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy 50-metrowego basenu krytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bydgoszczy
Interpelacja nr 4183 do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie przejazdów pociągów typu Dart przez stację Bydgoszcz Główna
Interpelacja nr 3375 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ataku na tle narodowościowym na zagranicznych studentów w Bydgoszczy
Interpelacja nr 2535 do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie utworzenia Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy
Interpelacja nr 1603 do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie modernizacji drogi z węzła "Lotnisko" na DK nr 25 do terminalu Portu Lotniczego Bydgoszcz
Interpelacja nr 1573 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wniosku o dofinansowanie remontu dachu zabytkowego budynku Magistratu - siedziby Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, w ramach Programu "Dziedzictwo kulturowe" 2016 - Ochrona zabytków
Interpelacja nr 1115 do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie przywrócenia połączeń lotniczych na trasie Bydgoszcz - Warszawa
Interpelacja nr 1085 do ministra sprawiedliwości w sprawie ustanowienia w Bydgoszczy siedziby Sądu Apelacyjnego i Prokuratury Regionalnej
Interpelacja nr 1084 do prezesa Rady Ministrów w sprawie powstania Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Bydgoszczy
Interpelacja nr 345 do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie realizacji inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 5 w miejscowości Osielsko (skrzyżowanie)" oraz "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 5 w woj. kujawsko-pomorskim w miejscowości Osielsko (chodnik)"
Interpelacja nr 274 do ministra środowiska w sprawie ustanowienia w Bydgoszczy głównej siedziby Zarządu Dorzecza Wisły

Interpelacja nr 271 do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie budowy drogi S10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń  

(c)2017, Biuro Poselskie Pawła Olszewskiego